Рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Българи в античния свят

("Болгары в античном мире")
Поредица Брегалница – 2


© съставител: Йордан Табов

© издава: "Зиези екс куо Вулгарес" София 2006


Иллюстрация с обложки книги: миниатюра из французской рукописи XIV века, на которой изображён царь Приам во главе троянцев у ворот Трои. На щите Приама и троянцевболгарский герб: золотой лев на задних лапах на красном фоне. На воротах Трои"Ш-образный" геральдический знак, связанный с Шишманами и киевскими великими князьями.


Няколко думи за предговорС настоящата книжка поредицата Брегалница отново дава трибуна на мнения и изследвания в подкрепа на автохтонната теория за произхода на българите.

..................................

Документите за старата българска история и за произхода на българите на пръв поглед изглеждат много малко. Но ако подходим без предубеждение, ще се убедим, че това не е съвсем вярно. Може би мнозина биха се учудили на твърдението, че сведения и документи всъщност има, но се считат за "недостоверни", късни по произход, "патриотични измислици".
Анализът показва, че ценностната класификация, която им е определена в рамките на историческата наука на ХІХ-ХХ век, почива на двойни стандарти.
Защо за живелия в Испания Ел Греко се подразбира от само себе си, че е грък, а Булгаран, войвода на готското кралство Септимания в същия регион на Европа, "очевидно" е "вестгот", от източно-германски произход? Защо са свързани с Гърция Теофан Грек и Максим Грек, а не е българин Булгарик, споменат в надпис от края на VІ в. в испанската провинция Бетика, за когото също се счита, че "очевидно" е вестгот?

.....................................

Тезата за автохтонния произход на българите е стара – въпреки усилията да бъде заличена, можем да я проследим в документите от миналото. Тук е достатъчно да кажем само, че за много византийски автори всъщност античните пеони и мизи са българи – факт, който в наши дни се преиначава със същата словесна еквилибристика, с която българите край Вардар, Охрид и Битоля се обявяват за македонци.
Истината за произхода на българите и за старата им история трябва да бъде търсена с непредубедено отношение и с научни методи. Прекъснатата с груб политически натиск академична дискусия, водена от учени като Ганчо Ценов и Георги Сотиров, трябва да продължи.

Февруари 2006

Съставителят Йордан Табов


Съдържание:

 


Йордан Табов
Няколко думи за предговор......................................... ....................3

Йордан Табов
Българи в Троянската война............................................. ...............5

Йордан Табов, Милош Сидоров
Етнонимът "българи" от европейска гледна точка.....................52

Александър Мошев
Култът към Тангра във връзка с един балкански палеотопоним........90

Николай Тодоров
За имената на българските владетели от Средновековието......105

Стефан Захариев
Към ученолюбивите читатели.......................................... ......... ..117

Ханс Филип
Едно историко-филологическо изследване на историята на древните трако-илирийци, скити, готи, хуни, келти и т.н........126

Георги Сотиров
Чие е писмото Линеар Б? .................................................. ............134